GRATIS INTERNET OFFERTE AANVRAGEN
zonnepanelen-op-schuine-daken

Energie Investerings Aftrek

Energie investeringsaftrek

Kosten pv systeem

Wilt u gebruik maken van de energie investeringsaftrek in 2014? U zorgt er daarmee als onderneming voor dat u uw investeringen in duurzame energie af mag trekken van uw winst, waardoor u hier fiscaal voordeel uit kunt halen.

Waarom energie investeringsaftrek?

De energie investeringsaftrek is er om bedrijven te stimuleren om meer duurzame energie op te wekken. We maken in Nederland nog altijd op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen, iets waar de overheid graag verandering in aan wil brengen. Op het moment dat we gebruik maken van meer duurzame energie komt er minder CO2 in de atmosfeer en hebben we de mogelijkheid om het klimaat beter te beheersen. U ontvangt op basis van de energie investeringsaftrek een belastingvoordeel, als beloning voor de inzet om meer duurzame energie op te wekken en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

Zonne elektriciteit

Het voordeel van EIA

U kunt een behoorlijk voordeel behalen door gebruik te maken van de energie investeringsaftrek. U heeft als bedrijf de mogelijkheid om 41,5% van de investeringskosten af te trekken van de winst die u maakt. Uiteraard kunt u dit doen, bovenop de gebruikelijke afschrijving zoals u die kunt doen. Dit betekent dat u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt, afhankelijk van de rechtsvorm waar u gebruik van maakt. De energie investeringsaftrek zorgt er in ieder geval voor dat u de netto kosten van uw investering omlaag kunt brengen, dankzij een fiscaal voordeel.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te kunnen komen voor de energie investeringsaftrek 2014 dient u in ieder geval een onderneming te zijn. Daarnaast dient u te voldoen aan de voorwaarden met het oog op energieprestatie en het bevorderen van doelmatig gebruik van energie. Het gaat om een aantal bedrijfsmiddelen, waarmee u ervoor kunt zorgen dat u een bijdrage levert aan een beter milieu voor ons allemaal. Het is bovendien mogelijk om de energie investeringsaftrek 2014 te combineren met bijvoorbeeld de reguliere investeringsaftrek, waardoor het over het jaar 2014 mogelijk is om gebruik te maken van een behoorlijk fiscaal voordeel, dat flinke invloed kan hebben op de belasting die u dient te betalen.

Amorfe zonnecellen

Energielijst 2014

U kunt de brochure over de energie investeringsaftrek 2014 aanvragen om na te gaan welke bedrijfsmiddelen hiervoor in aanmerking komen. Bent u benieuwd naar de energielijst 2014? Dan kunt u zich richten tot www.rvo.nl/eia. U kunt daar alle informatie met betrekking tot de regeling vinden. Zo kunt u er als onderneming voor zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van de energie investeringsaftrek en u er zeker van kunt zijn dat u maximaal profiteert van de fiscale voordelen die er op het gebied van duurzame energie voor u beschikbaar zijn.

Subsidie-overzicht:

Zonnepanelen verdient u doorgaans binnen 5 tot 7 jaar terug, zorgen voor een beter Energielabel en verhogen de waarde van uw woning of bedrijfspand.